Dutch review of “De Heilige Nachten” by Mirjam van Donselaar

This book review is in Dutch, because the book has (so far) only been published in Dutch:

Er was ooit een tijd dat je met een lantaarn op zoek moest om een boek over hekserij of heidendom te vinden. Ik kan me herinneren hoe ik als jonge heks eind jaren ’90 meemaakte hoe dat veranderde. Bedolven onder boeken pakte ik alles waar ik mijn handen op kon leggen, verslond kennis en kunde en probeerde van alles uit. Nu in 2020 kun je met gemak een bibliotheek vullen met alleen maar boeken over heksen, heidenen, magie, folklore en aanverwante onderwerpen. Is niet alles wat relevant is al een keer beschreven?

Je zou denken van wel. En toch komen er regelmatig boeken voorbij waarvan ik niet wist dat ik ze wilde hebben èn waarvan ik denk dat ze ook relevantie kunnen hebben in een grotere kring. Een zo’n boek is De Heilige Nachten van Mirjam van Donselaar. Dit boek gaat over de steeds populairder worden traditie van de heilige nachten rond Midwinter/Joel. Voor Germaanse heidenen is dit een zeer belangrijke periode, tijdens welke men het oude jaar uit zwaait en het nieuwe jaar verwelkomt. Dit gaat gepaard met bezinning en ritueel over leven, dood en wedergeboorte.

De heilige nachten is uitgegeven door A3-boeken. Ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding met deze uitgeverij. De ‘haat’ (nogal een sterk woord in deze context) zit hem in het nogal hoge new-age-gehalte van veel uitgaven. Ik besef dat dit een kwestie van smaak is, maar het zorgt er wel voor dat ik soms boeken laat liggen waarvan de thema’s me vaak eigenlijk wel aanspreken. De liefde zit hem in twee dingen. Allereerst is duidelijk dat er veel aandacht aan vorm en inhoud van ieder boek wordt gegeven. Daarnaast is A3 een uitgever die iedere Nederlandse heks/heiden naar mijn mening in de gaten moet houden, omdat er boeken tussen zitten die thema’s behandelen die bijna nergens anders (op deze manier) behandeld worden.

En daar valt Mirjam van Donselaars De heilige nachten naar mijn idee ook onder. Natuurlijk is er al van alles geschreven over Joel en de tradities daaromheen. Maar zoiets als dit boek had ik nog niet eerder gezien. De stem van de schrijfster is duidelijk aanwezig in dit boek, dat een mix bevat tussen mythologie/folklore en persoonlijke rituelen. De achtergrond van de schrijfster in psychologie klinkt hier en daar door, wat een bijzondere en waardevolle combinatie is met haar ervaring op het gebied van sjamanisme. Na de inleiding gidst Van Donselaar je door twaalf hoofdstukken cq. nachten, waarbij iedere nacht voor een bepaald thema staat. Daarbij kun je denken aan zuivering, stilte of voorouders. Naast een inspirerende uitleg wordt in ieder hoofdstuk ook meditaties, recepten en rituele gegeven. De opzet is zodanig dat ik dit boek waarschijnlijk wel meerdere jaren op verschillende manieren kan gebruiken, omdat er voor iedere nacht meerdere mogelijkheden zijn om er invulling aan te geven. Daarnaast geeft het natuurlijk inspiratie om een eigen jaarlijkse traditie op te bouwen.

Het boek bevat ongeveer 140 pagina’s en is voor mij het zoveelste bewijs dat er in dunne boeken vaak meer waardevols staat dan in dikke pillen met ellenlange esoterische verhandelingen. Uit de achtergrond van Van Donselaar blijkt dan ook dat ze zelf een rijke ervaring heeft met de onderwerpen waar ze over schrijft. Ben je op zoek naar ideeën voor Joel waarbij je verder wilt gaan dan een Joelblok aanstekken en een lekkere maaltijd maken en waarbij je niet bang bent om je ziel bloot te leggen, dan raad ik je dit boek van harte aan.

‘Bruegel’s Witches’ exhibition in Utrecht

It’s the witching season, and Museum Catharijneconvent in Utrecht has dedicated a temporary exhibition to just this theme. Catharijneconvent focuses on the preservation of Dutch christian art and history, so witchcraft may seem a strange subject. But it’s really not, if you realize that a lot of information about witchcraft in the Middle Ages and Renaissance (and thereafter) has been handed down to us by christian sources, for better or worse.

The exhibition, which is based on a 2011 research by guest curator Renilde Vervoort, focuses on two works by Pieter Bruegel that depict the christan apocryphal story of Saint James the Greater visiting the sorcerer Hermogenes. In her research, Vervoort argues that Bruegel’s depictions of witches in these works are the source of our typical witch with cauldron and black cat who flies through a chimney on a broom.

 

At first, when I hadn’t seen the exhibition and  hadn’t read Vervoort’s book yet, I was a bit sceptical about this idea. After all, there are lots of witches depicted with brooms, cauldrons, etc. before Bruegel’s time. However, Vervoort’s argument is about the specific combination of the aforementioned attributes, and the influence Bruegel had on later depictions of witchcraft, mainly in the Netherlands. In that context, her conclusion stands a lot stronger.

Now on to the the exhibition itself, which is a joy to visit. The Catharijneconvent is a lovely museum which is seated in an old monastry in the center of Utrecht. It is well known for its exhibitions that mostly focus on christian history, but are also very open to a non-christian audience. The exhibition of Bruegel’s Witches is a good example of that. For someone like me, who is interested in art history, folklore, and the history of witchcraft, this is like a child walking into a candy store.

 

The first room tells about the context in which witchcraft in 16th century Holland existed. We come across heretic sects and see paintings of the extremely cold weather that large parts of Europe experienced. Both are generally considered to be big influences on the second large outbreak of the witch craze in the late 16th century. Early drawings and engravings of witches by Hans Baldung Grien and others are on view (see above for a few examples). They are considered to have had a great infuence on how we see witches today. Vervoort however thinks the chance that Bruegel was directly influenced by them is fairly small. Doesn’t matter, I was so glad to finally see these fantastic works in real life! A large part of the room is taken by a modernversion of scales on which suspects of witchcraft were weighed. One can actually sit on these scales and listen to the questions that inquisitors would fire in your direction. In the back of this same room, we are confronted with the two prints of Bruegel around which the whole exhibtion is built.

 

The next room kind of dissects the image of the which that is depicted on Bruegel’s first print, where the witches fly through the chimney. And after that, we get to see the impact that Bruegel’s work supposedly had on later artists, in a hallway filled with image after image about the now well known witch’s sabbath and witch’s kitchen.  It’s  a delight to see all these works together, by popular 17th century artists such as Cornelis Saftleven, Frans Francken II and David Teniers II. The repetition of the images really drives home the point that by now the concept of the witch on her broom flying through the chimney on her way to the sabbath was a well known subject. There seems to have been a small market for this kind of images. The exhibition refers to them as akin to our modern horror movies, something to take a creepy delight in.

 

There was a more serious tone in these artworks too, as the discussion about the realness and dangers of witchcraft was still very lively in this period, and people were still sentenced to death over accusations of witchcraft. However, the Netherlands were a relatively calm corner of Europe when it comes to the witch craze. Of the tens of thousands of people that have lost their life to this black episode in European history, only ca. 200 were in what is now the area of the Netherlands. Also, some of the most enlightened thinkers on witchcraft came from this same area, such as Johannes Wier and Balthasar Bekker. Is it a coincidence that by far most of the witch images we know from the 16th and 17th centuries are from the Netherlands?

I’ll leave that question for now – let’s go back to the exhibition. There’s two more rooms, and I find both to be a bit disappointing after what we’ve seen so far. One room is about women as witches. The subject is very interesting, but it just doesn’t really fit the narrative of the rest of the exhibition, and when it comes to subject matter the artworks and objects gathered in this room are (in my humble opinion) all over the place. The last room is about the depiction of witches in our modern times. It’s an empty room with projections on the walls of witches in popular media, such as movies and animations. I knew modern witches would be depicted in this exhibition, but I expected a bit more of it – maybe some actual artworks, some objects or movie props, and maybe a nod to modern witchcraft?

 

That said, I really enjoyed this exhibition! It was a feast to see all these witch images together. I definitely learned a thing or two from the exhibition, and from Renilde Vervoort’s study Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock (Women on brooms and similar hauntings), which I’m reading right now. I bought it in te museum shop, together with Johan Otten’s Duivelskwartier, which I wrote about last month.

It’s good to see that witchcraft, magic and folklore are getting more popular as research subjects. It teaches us a lot about the nature of people and about the ways of certain parts of the world. And to this pagan, it is also a source of inspiration.

The magic of landscapes

Thimsternisse-landscape2

When starting this website, I wanted to focus as much as possible on Dutch heathenism, witchcraft and folklore. I soon stumbled upon a problem: ‘the Netherlands’ as we now know them are only 200 years old. The borders we have now were unheard of in ancient times. What’s more, many people who lived in this area a couple of thousand years ago, are all but gone. Many people who live here now don’t stem from Germanic tribes who lived here generations before. But they still consider themselves Dutch. Basically, the construction of ‘the Netherlands’ is relatively modern, quite arbitrary, and always developing.

National identity is a fickle thing. I’m still a sucker for it. When I walk around in the area where I was born and grew up, I feel a deep connection to the land. I know that this is a personal thing – even though my family has lived in Noord-Brabant for quite some generations. But there are many people who were born here, who don’t feel a connection with their homeland at all, and even actively want to leave to go and live somewhere else.

Thimsternisse-landscape3

So where does this connection come from? For me personally, it’s the experience of walking through fields and forests, the many plants growing, blooming, sleeping then awakening again. It’s experiencing the wind, seeing beautiful skies and birds flying. Noticing the life patterns of the animals living in my area. This can be noticed in practically every other land on Earth, I know. But having lived her for almost all my life makes it much more intimate, as if I’m part of this particular land.

The connection is also created through a sense of history, the realisation that the land we walk on is so much older then we are. It literally contains the knowledge of the era’s that came before us. It makes us feel part of a bigger whole. This can especially be seen in the many legends that are connected to the areas over the world. From legends about ghosts and monsters to the folklore of places being fairy mounds or kobold dwellings. No one really knows how old these stories are and where they came from, but they give us the feeling, the idea, that there is more to the land than meets the eye. And I love how we give stories to the land. Maybe it’s our gift back, because the land gives us so much.

Thimsternisse-landscape1

Many of the old Dutch stories, legends and fairy tales haven’t been translated into English as far as I know. Many of them are connected to particular places. I will start (roughly) translating them and putting them on this website in the near future.